Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

27 nước, 2 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua