phamhoang76 1480 +11
YeuChieu 1375 -11

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

44 nước, 5 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua