phamhoang76 1486 +15
Ngocnghiem 1459 -15

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

76 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua