Ngocnghiem 1444 -13
phamhoang76 1501 +13

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

38 nước, 2 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua