phamhoang76 1494 +11
f3000 1388 -11

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

34 nước, 4 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua