phamhoang76 1512 +13
Ngocnghiem 1437 -13

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

74 nước, 6 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua