Bolobala 1631 +13
hai3ke 1572 -13

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

102 nước, 8 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua