Docdoccoco 1501 +19
hai3ke 1569 -19

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

194 nước, 24 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua