ANnhatrang 1559 +14
Huongtram 1510 -14

Kiểu: Cờ úp, 18/3/2022

33 nước, 3 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua