hanam73 1250 -11
Phihung27 1362 +11

Kiểu: Cờ úp, 31/3/2022

57 nước, 6 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua