Quân đen 0 0
hanam73 1228 0

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2022

32 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua