vinh1979 1659 -22
karik 1521 +22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

61 nước, 4 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua