Ngocnghiem 1444 -13
kietbmcl 1514 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

85 nước, 11 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ