Tieudaodu2 1769 +13
nguyengiac 1701 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

130 nước, 15 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua