karik 1543 -12
vinh1979 1637 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

63 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua