newbie03 1321 +14
kimlo2209 1275 -14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 5 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết