daoduyvu 1395 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 18/5/2022

13 nước, 0 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua