aha123 1488 -13
Hienvd 1550 +13

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2022

79 nước, 14 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết