anh.nha.que 1579 +13
Colddog 1510 -13

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2022

58 nước, 13 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua