Hienvd 1532 +14
Thailong1 1494 -14

Kiểu: Cờ úp, 25/5/2022

29 nước, 2 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua