NBAO 1864 +4
nhantran 1546 -4

Kiểu: Cờ tướng, 26/5/2022

36 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ