anh.nha.que 1592 +10
conga90 1461 -10

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

104 nước, 15 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua