anh.nha.que 1621 +17
covui8x 1638 -17

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

52 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua