Huynhcon 1295 -8
LinhChi 1476 +8

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

37 nước, 2 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua