vinh1979 1813 +8
vutuan1962 1618 -8

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

68 nước, 8 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua