vutuan1962 1623 -26
Daobacthan 1354 +26

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

51 nước, 7 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua