Tieudaodu2 1658 -10
vinh1979 1793 +10

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

73 nước, 8 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua