vinh1979 1803 -23
Tieudaodu2 1648 +23

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

83 nước, 9 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua