Tieudaodu2 1671 -11
vinh1979 1780 +11

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

55 nước, 4 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua