Sky82 1483 +15
LinhChi 1456 -15

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

40 nước, 3 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ