YeuChieu 1368 -19
9hau54 1299 +19

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

35 nước, 4 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết