mung 1607 +19
ANnhatrang 1679 -19

Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

90 nước, 17 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua