Son1966 1599 -20
thongphung 1521 +20

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2022

41 nước, 6 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ