Luckimen 1531 -9
Ptd2022 1700 +9

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

63 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua