Chatvat 2412 -4
Vovo1 2593 +4

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2022

2 nước, 0 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua