Chatvat 2388 -3
Vovo1 2617 +3

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2022

2 nước, 0 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua