Chatvat 2397 +6
Zeka 2198 -6

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2022

2 nước, 0 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua