Zeka 2192 -4
Chatvat 2403 +4

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2022

2 nước, 0 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua