Zeka 2184 -3
Chatvat 2411 +3

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2022

2 nước, 0 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua