Chatvat 2426 +3
Zeka 2169 -3

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2022

2 nước, 0 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua