Zeka 2166 -3
Chatvat 2429 +3

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2022

2 nước, 0 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua