rocking7290 1583 -20
Henry79 1505 +20

Kiểu: Cờ úp, 15/11/2022

31 nước, 3 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua