rocking7290 1583 -23
khuebv 1414 +23

Kiểu: Cờ úp, 17/11/2022

23 nước, 4 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ