vinh1979 1669 +11
Langdu23 1563 -11

Kiểu: Cờ úp, 24/11/2022

57 nước, 3 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua