thang1972 1588 -14
ndkc 1636 +14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

63 nước, 5 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết