sangcoi28 1627 +7
ducmatto 1402 -7

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

50 nước, 8 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ