Langdu23 1552 -10
vinh1979 1680 +10

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

93 nước, 4 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua