phungtinh 1581 +10
LUCKKYSTARS 1433 -10

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

64 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ