Cotuong113 1420 -17
ducmatto 1395 +17

Kiểu: Cờ tướng, 29/11/2022

93 nước, 10 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết