ducmatto 1327 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2022

6 nước, 1 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ